Pe cap se regăsesc terminațiile celor douăsprezece meridiane