Etichetă: terminal

  • Nr.100 – Bolile terminale

    Un mare număr din bolile foarte serioase sau chiar terminale nu au decât un singur motiv: resentimentele (ura, nemulţumirea). Dacă resentimentele vor dispărea sunt şanse mari să dispară şi boala. Ce este cel mai greu de rezolvat în această lume este resentimentul continuu şi de neoprit. Atâta timp cât vor exista resentimente nerezolvate, lumea va fi…

  • No. 100 – Terminal Diseases

    Most serious diseases and terminal growths have only one cause: resentment [hatred, discontent]. Once resentment is gone, all ailments dissolve. What is hardest to resolve in this world is continuous and unstoppable resentment. As long as there is such unresolved resentment, there will always be incurable diseases.