Termeni și condiții

Acest document setează termenii și condițiile de utilizare a sitului yijinjing.ro

Vă recomandăm să citiți această pagină cu atenție. Dacă nu doriți să acceptați termenii și condițiile stipulate în acest document vă rugăm să nu utilizați yijinjing.ro sau acele servicii oferite de yijinjing.ro a căror termeni de utilizare nu vă convin.

Prin utilizarea acestui site și/sau a serviciilor furnizate prin intermediul său confirmați acceptarea acestor reguli. Proprietarul sitului poate modifica regulile în orice moment prin actualizarea acestei pagini. Vă recomandăm să vizitați această pagină periodic pentru a vă actualiza cu drepturile și obligațiile pe care le aveți.

Prin utilizator sau pacient înțelegem orice persoană fizică care accesează yijinjing.ro, indiferent de motiv, naționalitate sau localizare geografică.

Utilizarea conținutului

Conținutul acestui site, textele, grafica, fotografiile, filmele, aplicațiile software sau alte feluri de conținut sunt protejate prin legile drepturilor de autor atât pe teritoriul României cât și a altor state. Toate materialele sunt proprietatea yijinjing.ro cu excepția cazurilor în care este specificat altfel. Utilizarea informațiilor disponibile pe yijinjing.ro în alte scopuri decât cele medicale de interes personal, fără permisiunea explicită în scris de la YiJinJing.ro reprezintă o violare a drepturilor de autor (cf. legii 8/1996 și a altor legi ulterioare).

Termeni de utilizare

Yijinjing.ro poate fi utilizat numai în scopuri legale. Orice altă utilizare este strict interzisă. Accesarea frauduloasă a altor informații decât cele publice este ilegală și poate fi urmată de consecințe judiciare severe.

Informațiile utilizatorilor

Odată cu înregistrarea în acest site utilizatorii care doresc să devină membri yijinjing.ro vor trebui să furnizeze un set de informații personale, inclusiv numere de telefon și adrese de email. Utilizatorii sunt obligați să furnizeze și să întrețină informațiile solicitate în concordanță cu realitatea și să accepte consecințele legale ale încălcării acestei reguli.

Citiți obligațiile pe care și le asumă yijinjing.ro în manipularea datelor personale în documentul numit Politica de Confidențialitate

Informații generale despre utilizarea sitului yijinjing.ro

  1. utilizatorul este responsabil să păstreze datele de acces în siguranță pentru a nu putea fi utilizate de alte persoane, în special cele răuvoitoare
  2. utilizatorul este responsabil de modul în care este utilizat contul său, indiferent dacă acesta este accesat de el sau de o altă persoană
  3. utilizatorul este obligat să anunțe proprietarul yijinjing.ro despre orice fel de abuz care privește contul său de utilizator (prin pagina Contact)

Utilizarea yijinjing.ro este gratuită indiferent de serviciile utilizate care se regăsesc pe site. Yijinjing.ro are dreptul să modifice aceste servicii sau să adauge unele noi. Dacă astfel de modificări vor impune efectuarea de plăți pentru utilizarea de servicii aceste informații vor fi publicate din timp și tarifele aplicabile vor fi aduse în atenția celor interesați.

În cazul în care utilizatorul încalcă limitele impuse de acest contract yijinjing.ro poate lua măsuri de penalizare care pot include, fără să fie limitate doar la ele, următoarele acțiuni:

  • anularea contului de utilizator
  • interzicerea accesului utilizatorului la serviciile oferite
  • luarea de măsuri legale.

Utilizatorului i se aduce la cunoștință că yijinjing.ro poate solicita plata daunelor produse prin încălcarea contractului de utilizare prezentat.