Etichetă: recapitulare

  • Nr.97 – Regula 73

    Odată ce oame­nii au pre­luat hăţu­rile gân­du­ri­lor şi prac­ti­ci­lor pro­prii pentru sănă­tate, ei îşi dezvoltă o încre­dere în sine per­fectă care eli­mină nece­si­ta­tea de a se mai îngri­jora de sta­rea sănă­tă­ţii lor. Această simţire este fabu­loasă. Aş dori ca fie­care să poată trăi acest gen de încre­dere în forţele proprii.

  • Nr.78 – regula 30

    Pentru vindecători: mintea trebuie să fie stabilă şi spiritul unificat. Pentru pacienţi: încrederea trebuie să fie solidă şi mintea focalizată. Ambele minţi trebuie să lucreze în strânsă armonie – atunci ele pot vindeca împreună cele o sută de boli.

  • Nr.77 – regula 29

    Pentru a vindeca cele cinci organe omul trebuie mai întâi să amplifice energia qi. Rinichii sunt în mod particular importanţi în acest sens. Energia qi este cel mai bine amplificată prin menţinerea în nemişcare a minţii şi a inimii, deoarece de câte ori mintea şi inima se mişcă, ficatul se excită şi merdianele devin agitate. Atunci apa perfectă…