Odată ce oame­nii au pre­luat hăţu­rile gân­du­ri­lor şi prac­ti­ci­lor pro­prii pentru sănă­tate, ei îşi dezvoltă o încre­dere în sine per­fectă care eli­mină nece­si­ta­tea de a se mai îngri­jora de sta­rea sănă­tă­ţii lor. Această simţire este fabu­loasă. Aş dori ca fie­care să poată trăi acest gen de încre­dere în forţele proprii.


Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *