Viaţa primită de la Transcendent (DAO 道) se numeşte destin (MING 明).
Corpul primit de la Imanent (DE 德) se numeşte natură esenţială (XING 形).
Ceea ce folosim pentru a reacţiona cu alţii se numeşte minte/inimă (XIN 心).
Ceea ce mintea consideră se numeşte intenţie (YI 意).
Ceea ce rezultă din intenţie se numeşte voinţă (ZHI 志).
Cunoaşterea feluritelor lucruri se numeşte înţelepciune (ZHI 智).
Înţelepciunea miliardelor de lucruri se numeşte intuiţie .
Ceea ce mişcă şi reglează sinele se numeşte suflet-spirit (HUN 魂).
Ceea ce protejează şi apără corpul se numeşte suflet-material (PO 魄).
Ceea ce circulă prin oase şi carne se numeşte sânge (XUE 血).
Ceea ce susţine spiritul şi hrăneşte energia QI (气) se numeşte esenţă (JING 精).
Energia QI (气) rafinată şi sprintenă se numeşte energie constructivă.
Energia QI (气) grosieră şi lentă se numeşte energie protectivă.
Ceea ce structurează şi combină cele o sută de spirite se numeşte sine.
Ceea ce transmite o impresie vizuală completă a imaginii se numeşte corp.
Ceea ce ţine corpul legat şi unitar este soliditatea sa (energia corpului).
Ceea ce permite aparenţei să fie măsurată se numeşte structură fizică (TI ).
Ceea ce este aranjat în secţiuni mici şi mari se numeşte natural.
Ceea ce nu poate fi măsurat cu mintea se numeşte spirit (SHEN 神).
Ceea ce este nemuritor şi se supune transformărilor este numenul (LING ).
Ceea ce se petrece atunci când energia QI (气) intră în corp se numeşte viaţă.
Ceea ce se produce atunci când spiritul părăseşte corpul se numeşte moarte.
Ceea ce penetrează orice fel de viaţă se numeşte Transcendent (DAO 道).


Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *